הקרן לידידות

מאז הקמתה בשנת 1983 על ידי הרב יחיאל אקשטיין ז"ל, הקרן לידידות היא אחד הגופים הפילנתרופיים המובילים בישראל ולמעשה הארגון החברתי הגדול במדינה, שפועל במגוון דרכים לחיזוק חוסנה החברתי והביטחוני של המדינה ולחיזוקן של קהילות יהודיות בתפוצות. עבורנו בסטודיו האוזר זוהי זכות גדולה לעבוד יד ביד, זה שנים, עם ארגון כה מעורר השראה ולהפיק למענו קמפיינים פרסומיים ואת החוברת השנתית המסורתית המסכמת את פעילותה הענפה באותה שנה.
הקרן לידידות