אוצר החייל

המיטב (הקריאטיבי שלנו) שבמיטב (השיווקי), משתלב בבנקאות היצירתית של הבינלאומי. אנו נוטלים חלק במהלכים השיווקיים, בקמפיינים הפרסומיים, מודעות, שילוטים, אינטרנט, עיצוב דיוורים רעיוניים ושיווקיים ומיתוג סניפי. הפעילויות נעשות בשלושה אפיקים שונים וממוקדים בדיוק ל- 500,000 לקוחות הבנק, 1,500 בנקאים ו-80 סניפים. ביחד אנו צוות מנצח כי היצירתיות, מחייבת.
בנק אוצר החייל